Těším se na vás v Komunitním centru Bašť, budeme ochutnávat, tvořit, povídat si.